Wet Kwaliteitsborging voor bouwen uitgesteld

Na het op 1 april aangekondige uitstel van de Omgevingswet was het eigenlijk al wel duidelijk. Maar nu ook officieel: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt niet per 1 januari 2021 in werking. In de begeleidende brief bij de kamervragen van Ronnes (CDA) over de voortgang van proefprojecten geeft minister Ollongren aan voor de zomer met een nieuwe datum te komen. Alle voorbereidingen gaan wel door. Zo zal de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw deze zomer operationeel zijn en wordt het Besluit kwaliteitsborging op korte termijn aan de Tweede Kamer aangeboden.

 

De brief zelf geeft een beeld van de stand van zaken proefprojecten. Op dit moment is slechts een beperkt aantal proefprojecten formeel als zodanig aangemeld. De extra tijd zal dus nuttig gebruik moeten worden.

 

Als Duurzaamwonen gaan we in ieder geval onverminderd door met het uitvoeren van een Pilot met als doel proces en kwaliteit verder te verbeteren. Hiermee zorgen we ervoor dat zowel wijzelf, als onze klanten, voorbereid zijn op de toekomstige wetwijziging.

De brief en het antwoord op de Kamervragen leest u via deze link.