Een circulair huis voor iedereen

Nederland volledig circulair in 2050. Dit is het doel vanuit de Rijksoverheid. Een doel dat we onderschrijven! Met onze samenwerkingspartners hebben we dit vertaald in ons visiedocument op Circulair Bouwen. Zo dragen we vanuit de bouw bij aan een circulaire economie, voor de toekomstige huiseigenaren, huurders en de jeugd van nu. Wil je ons visiestuk ontvangen? Stuur een mailverzoek naar info@duurzaamwonen.nl .