Algemene voorwaarden

De door DuurzaamWonen.nl op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of advies. Op alle opdrachten die door ons bureau worden aanvaard is de DNR 2011 herzien (juli 2013) van toepassing. De DNR 2011 herzien (juli 2013) en de toelichting zijn hieronder te vinden.

 

DuurzaamWonen.nl staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61074888. In deze disclaimer is alleen de naam DuurzaamWonen.nl gehanteerd, maar de disclaimer is vanzelfsprekend ook van kracht voor de andere namen.