Bouwbedrijf

Woningen, scholen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen: deze hoekstenen van de maatschappij zijn allemaal de verdienste van de bouw. Als bouwstenen van onze samenleving hebben bouwbedrijven een grote maatschappelijke betekenis. Daarnaast staat de bouwsector bol van innovatie op het gebied van duurzaamheid en comfort. Door duurzaam te bouwen wordt de maatschappelijke relevantie van bouwbedrijven benadrukt. Ook staat innovatie in het bouwproces centraal!

 

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is energiebesparend bouwen in de regio, met het oog op de toekomst en met zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen. Ten eerste heeft Duurzaam bouwen een belangrijke maatschappelijke waarde. Echter, Duurzaam bouwen is ook voor u als bouwbedrijf zeer waardevol. De vraag naar duurzame gebouwen neemt namelijk alleen maar toe, net als de innovaties op het gebied van duurzame bouw. Als duurzaam bouwbedrijf kunt u zich profileren in de samenleving. Ook kun u uw concurrentiepositie versterken en inspelen op de toenemende vraag in de markt.

 

Samen bouwen

Wij geloven in duurzaam bouwen. Daarom hebben wij met verschillende bedrijven uit de bouwsector een samenwerkingsverband opgezet. Voor duurzame nieuwbouw werken wij bijvoorbeeld samen met regionale bouwbedrijven en installateurs. Ook hebben wij een duurzaam renovatieprogramma ontwikkeld. Dit is gedaan in samenwerking met architecten en bouwbedrijven. Een duurzame onderhoudsdienst behoort tot ons dienstenpakket, net als de EPA en BTK keuring. Daarnaast schakelen wij bouwkundig specialisten in om een concreet advies op te stellen voor de verduurzaming van een woning. Op al deze manieren geven wij samen met bouwbedrijven invulling aan duurzaam bouwen.

 

Voordelen lidmaatschap

Daarnaast bieden wij onze leden formulebegeleiding op het gebied van marktbenadering en marketing om ‘duurzaam’ te integreren in de bedrijfsvoering. Ook organiseren wij geregeld (netwerk)bijeenkomsten om kennis en innovaties met betrekking tot duurzaamheid uit te wisselen. Sparren met relaties, gezamenlijke aanbestedingen, het ontwikkelen van aanvullende duurzame diensten en benchmarken behoren ook tot de voordelen van uw lidmaatschap van DuurzaamWonen.nl.

 

Lid worden van Duurzaamwonen.nl

Wilt u als vooruitstrevend bouwbedrijf de focus leggen op duurzaam bouwen? Word dan lid van DuurzaamWonen.nl. Als onze partner profiteert u van diverse producten en diensten. Tevens kunt u zich als duurzaam bouwbedrijf in uw regio profileren. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!