Blowerdoortest

Blowerdoortest

Om woningen en/of gebouwen energiezuiniger te maken willen wij het lekverlies minimaliseren. Dat wil zeggen dat wij zo weinig mogelijk ongecontroleerde luchtlekkage willen. Dit leidt namelijk tot warmte- en energieverlies. Dit heeft weer gevolgen voor het energieverbruik en het comfort van een woning en/of bouwwerk. Voor een nieuw bouwwerk worden er daarom eisen gesteld aan de hoeveelheid luchtlekkage welke mag plaatsvinden.

De doelstelling van een luchtdichtheidsmeting is om te onderzoeken waar in een woning of gebouw luchtlekken aanwezig zijn, en hoe groot de lekkage is.

In onze visie heeft het de voorkeur om tijdens de bouw, als het casco staat, de kozijnen geplaatst zijn en het casco dicht is, de meting te doen. Dit wordt een ‘type B’ meting’ genoemd.

 

Mochten er nog afwijkingen aanwezig zijn dan kunnen wij deze aanwijzen. Tevens kunnen wij adviezen afgeven voor verbeteringen in de detaillering voor de toekomst. Als eventuele verbetering zijn doorgevoerd en de woning verder is afgewerkt dan stellen wij graag de definitieve luchtlekkage vast. Dit gebeurt via een zogenaamde ‘type A’ meting. Indien bij de eerste meting reeds aan de gestelde eisen is voldaan is dit niet noodzakelijk.

Besparen op uw maandelijkse lasten
Besparen van energie
Duurzamere woning
Waarom Blowerdoortest ?

Wij vinden het van groot belang dat wij tijdens het onderzoek, maar ook in onze rapportage de afwijkingen en verbeterpunten helder voor u aangeven, zodat u deze goed kan doorvoeren.

Samen met u kijken wij graag welk onderzoek het beste past bij u vraagstelling en hoe wij bij grotere en bijzondere gebouwen het onderzoek zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.

 

Doordat u inzichtelijk heeft waar u luchtlekkage heeft, kunt u dit oplossen. Dit zorgt voor een aangenamer en gezonder leefklimaat doordat u geen last meer heeft van tocht in uw woning. U bespaard ook nog eens flink op uw maandelijkse energielasten. Daarnaast worden toekomstige vochtproblemen voortijdig opgespoord. Al met al is het een investering die zichzelf snel terug verdient.

Ja, in ontvang graag
meer informatie
over Blowerdoortest

Nieuwsbrief sign-up