Energiezuinigheid

Duurzaam bouwen is meer dan energiezuinigheid. Duurzame woningen en gebouwen zijn gezonder voor bewoners en gebruikers. Daarnaast zijn ze de woningen energiezuiniger en beter voor het milieu in tegenstelling tot traditionele woningen. Bovendien wordt met duurzaam bouwen ook bespaart op grondstoffen. Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld, gebouwd en gebruikt worden met respect voor mens en milieu.

 

Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing en energiezuinigheid in huizen en gebouwen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het gebruik van duurzame materialen die van invloed zijn op de gezondheid van bewoners en gebruikers. Daarnaast heeft duurzaam bouwen invloed op een gezond binnenmilieu. Door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen en kan een prettige leefomgeving worden gecreëerd.

 

Bij duurzaam bouwen worden allerlei termen en begrippen gebruikt. Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.

 

Energieneutraal gebouw

In het Nationaal Plan bijna-energieneutrale gebouwen is bepaald dat een volledig energieneutraal gebouw een EPC = 0 heeft. De energieprestatiecoëfficiënt EPC wordt bepaald aan de hand van de norm NEN 7120: Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode (EPG), waarbij gebruik gemaakt kan worden van de voornorm NVN 7125 Energieprestatienorm Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG). Kenmerken van deze bepalingsmethoden zijn:

– het energiegebruik wordt bepaald onder standaard gebruik- en klimaatcondities;

– alleen het gebouwgebonden energiegebruik wordt gewaardeerd in de energieprestatie;

 

– gebiedsgebonden maatregelen kunnen – indien aan de orde – met de EMG worden gewaardeerd

– de opwekking van energie kan in en buiten het gebouw plaatsvinden;

– hernieuwbare energiebronnen worden gewaardeerd;

– het netto energiegebruik wordt bepaald over een jaar.

 

Nul-op-de-meter en energienotaloos gebouw

Hierbij wordt naar alle energiegebruiken gekeken die op de meters in het gebouw zichtbaar worden. Voor woningen zijn dit de gebouwgebonden en huishoudelijke gebruiken, voor utiliteitsgebouwen de gebouwgebonden gebruiken en gebruiken voor de bedrijfsprocessen (ICT, restauratieve voorzieningen, enz.). De EPC van ‘Nul-op-de-meter’ en ‘energienotaloze’ gebouwen zal daarom lager zijn dan 0.

 

Passief bouwen

Passief bouwen is een concept waarbij een zeer laag energiegebruik gerealiseerd wordt door het nemen van zeer goede isolatiemaatregelen, kierdichting, efficiënte ventilatie, gebruik van passieve zonne-energie, etc.. Ook een passief gebouwde woning of utiliteitsgebouw heeft een zeer laag energiegebruik, maar is niet per definitie energieneutraal. De EPC voor passief gebouwde woningen ligt ongeveer tussen 0,3 en 0,4.

 

Duurzaam bouwen bij DuurzaamWonen.nl

De woningen bij ons voldoen standaard aan de huidige normen en zijn voorzien van duurzame en zoveel mogelijk onderhoudsvrije materialen Daarnaast stellen wij de gezondheid van de beoogde gebruikers(s) voorop door aandacht te hebben voor het binnenmilieu. Hierbij wordt ook de beoogde gebruiker(s) uitgelegd hoe hij kan zorgen voor een goed binnenmilieu. Dit doen wij door bijvoorbeeld uit te leggen hoe moet worden geventileerd of hoe de verwarming optimaal kan presteren.

Goed voor het milieu
Bespaar energie
Waarom Energiezuinigheid ?

U kunt bij ons ook terecht voor een energieneutraal gebouw of een nul-op-de-meter gebouw. Dit heeft voordeel op het gebied van:

– Comfort: (bijna) energieneutrale woningen en gebouwen leveren de gebruiker zomer en winter een zeer aangenaam binnenklimaat.

– Financiën: (bijna) energieneutrale woningen en gebouwen kennen stabiele en beheersbare woonlasten c.q. huisvestingkosten; door de zeer lage energiekosten zijn ze vrijwel onafhankelijk van prijsstijgingen. Daarnaast wordt hierbij ook geanticipeerd op de toekomst. Er wordt namelijk geanticipeerd op de toekomstige wettelijke verplichtingen. Hierbij zal de woning dus zijn waarde behouden in de toekomst.

– Milieu: 40% van het totale energiegebruik in de Europese Unie komt voor rekening van gebouwen; laag energiegebruik betekent lage CO2-uitstoot.

Ja, in ontvang graag
meer informatie
over Energiezuinigheid

Nieuwsbrief sign-up