Meerjaren onderhoudsplan

Meerjaren onderhoudsplan

Vanaf januari 2018 is een VvE verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Ook kan dit bedrag worden vastgesteld op basis van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Dit bedraagt 0,5% van de herbouwwaarde. Wanneer 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. De wet kent op dit onderdeel een overgangstermijn van 3 jaar. Op deze manier kunnen VvE’s naar deze norm toegroeien of een meerjaren onderhoudsplan opstellen én vaststellen.

Onze doelstelling is om samen met u het meerjaren onderhoudsplan in beeld te brengen. Daarnaast willen wij ook de duurzaamheid en de mogelijke verduurzaming inzichtelijk maken. Bij een goede en gedegen uitvoering van het meerjarenonderhoud gaat uw gebouw jaren langer mee. Dit gaat gecombineerd met goed beheer van de opstallen en de juiste visie op toekomstige verduurzaming.

Inzicht in kosten
Lagere onderhoudskosten
Samen voor onderhoud
Waarom Meerjaren onderhoudsplan ?

Een meerjaren onderhoudsplan geeft inzage in de te verwachten onderhoudskosten op korte, middellange en lange termijn. Afgestemd naar de wensen van u als opdrachtgever worden onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken liggen ten grondslag liggen aan het meerjaren onderhoudsplan. Zo bepaalt u uiteindelijk het conditieniveau dat u voor uw gebouw wenst. Natuurlijk worden zowel de opstal als ook de installaties die onder uw beheer vallen gekeurd.

Wij adviseren u door goed preventief en/of correctief onderhoud uit te laten voeren. Preventief onderhoud kan voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan. Door dit goed en tijdig te doen, verhoogt u de gebruikswaarde van de opstal. Daarnaast kunt u een goed woongenot garanderen.

Correctief onderhoud is het snel verhelpen van klachten, calamiteiten, schades of storingen. Mogelijke voorbeelden zijn: een uitgebrand appartement, waterschade of glasschade. Inzien gewenst kunnen wij u ook op deze punten volledig ontzorgen.

Ja, in ontvang graag
meer informatie
over Meerjaren onderhoudsplan

Nieuwsbrief sign-up