Thermografie

Thermografie

Om woningen en/of gebouwen energiezuiniger te maken willen wij het warmteverlies minimaliseren. Dat wil zeggen dat wij zo weinig mogelijk lekkages in de buitenschil van de woning en of het gebouw willen hebben. Een lekkage is een plek in de buitenschil waar de isolatie niet of niet goed aanwezig is. Deze lekkages leiden tot warmte- en energieverlies. Dit heeft weer gevolgen voor het energieverbruik en het comfort van een woning en/of bouwwerk. Tevens kunnen hierdoor schimmelplekken ontstaan. Ook kan condensatie optreden. Voor een nieuwbouwwerk worden er daarom eisen gesteld aan de hoeveelheid warmteverlies welke mag plaatsvinden.

De doelstelling van een thermografie opname is om te onderzoeken waar in een woning of gebouw warmtelekken aanwezig zijn en hoe groot de lekkage is. In onze visie heeft het de voorkeur om tijdens de bouw, wanneer het casco staat, de woning hierop te beoordelen. Hiervoor dient het casco luchtdicht te zijn. Ook dient het gebouw verwarmbaar te zijn om de meting te doen. Indien er afwijkingen aanwezig zijn, kunnen wij deze aanwijzen. Hierbij geven wij tevens adviezen af voor verbeteringen in de detaillering voor de toekomst. Wanneer eventuele verbeteringen zijn doorgevoerd en de woning is afgewerkt, kunnen wij de opname nogmaals uitvoeren. Dan kan worden vastgesteld of de verbetering goed zijn doorgevoerd.

Besparen op uw maandelijkse lasten
Energiebesparen
Duurzamere woning
Waarom Thermografie ?

Met behulp van de infraroodtechniek kan inzicht worden verkregen in afwijkingen in de oppervlaktetemperatuur van een constructie.

Thermografie wordt vaak gecombineerd met een blowerdoortest. Samen vormt dit een groot onderdeel van een bouwkundige inspectie.

Ja, in ontvang graag
meer informatie
over Thermografie

Nieuwsbrief sign-up