Gasloos bouwen

Momenteel een onderwerp waarover in de media, de politiek en de bouwwereld over elkaar heen duikelen met argumenten waarom dit wel of niet versnelt moet worden ingevoerd.
Laat één ding helder zijn gasloos bouwen kunnen we al prima en wij hebben dit in de loop der jaren als Duurzaamwonen.nl al veelvuldig ontwikkeld en gedaan. Wij snappen dan eerlijk gezegd ook niet de commotie dat invoer hiervan een probleem zou zijn.

 

Waar het in deze ons inzien verkeerd gaat is dat men zich moet afvragen of deze zelfde overheid heeft gezorgd dat de infra hiervoor op orde is, kortom voor de gasloze wijken waar deze momenteel gebouwd en ontwikkeld zijn is dit prima op orde. Echter op de locaties waar dit niet als uitgangspunt is genomen, zijn de infrastructuur voor het all-electric wonen nog lang niet overal geregeld. En draagt de politiek hier dan zorg voor dat dit als nog voor de gevraagde datum als nog gerealiseerd wordt?

 

Daarnaast moet men zich de vraag stellen of een gasloze woning altijd tot een energiezuiniger woning of beter gezegd tot een woning met een lagere CO2 uitstoot leid? Op basis van de laatste cijfers (CBS 2016) produceren we 13,2% van onze stroom groen, het grootste gedeelte hiervan is wind gevolgd door een kleine 5% biomassa welke voornamelijk bijgestookt wordt in de grote energiecentrales. In hoeverre zullen deze nu gerealiseerde woningen dan al volledig gebruik maken van fossiel vrij geproduceerd stroom. Of als BENG(bijna energie neutrale woningen) uitgevoerd worden, wij denken dat deze maatregel voor de meeste ontwikkelaars zal betekenen dat zij de woningen op minimaal nivo gasloos zullen moeten uitvoeren omdat met de extra investeringen geen rekening is gehouden in verkoop of verhuur prijs. Kortom de kans is groot dat veel huishoudens geen gebruik zullen maken van groene stroom of kiezen voor extra opwekmogelijkheden met eigen zonnepanelen. Moet je bij een versnelde ad hoc maatregel als nu genomen, dan ook hier niet afspraken over maken om je beoogde doel te bereiken.

 

Uiteindelijk wat is de doelstelling van de politiek met deze maatregel, willen we zorgen dat we voldoen aan onze klimaatdoelstellingen of wil men een politiek signaal afgeven inzake de gasproblematiek in Groningen.

 

Om te zorgen dat we in Nederland, Europa onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen willen verminderen dan hebben we een overheid nodig welk zorgt dat de randvoorwaarden kloppen, er duidelijkheid is voor consument en bedrijven en er een heldere toekomstvisie ligt waar ook daadwerkelijk de consequenties van het gevoerde beleid doorgevoerd worden. Kortom wij zullen toe moeten naar een Deltaplan voor de energietransitie welke los van politieke kleur en partij voor langere tijd uitgezet wordt.

 

En ja wij zijn er dan van overtuigd dat wij met elkaar de woningbouw fossielvrij kunnen maken.

Woning it Grien