NVB gaat verder onder de naam WoningBouwersNL

Als ontwikkelaar van woningen en woningbouwconcepten is Duurzaamwonen natuurlijk aangesloten bij de NVB. Deze NVB, Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, gaat voortaan verder onder de naam WoningBouwersNL.

Met deze naamswijziging sluiten ze nog beter aan op onze doelstellingen, namelijk: goede en duurzame woningen realiseren. Lees hieronder het persbericht van de NVB, voortaan WoningBouwersNL.

 

Persbericht 13 november 2020
NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers gaat verder onder de naam
WoningBouwersNL. Dit heeft voorzitter Piet Adema op het jaarlijkse congres bekendgemaakt. De naamswijziging communiceert wat NVB feitelijk al jaren is: een vereniging van bedrijven die woningen ontwikkelen en bouwen.

 

Piet Adema: “Uit gesprekken met leden en relaties bleek dat mensen juist onze uitgebreide kennis van de woningmarkt waarderen. Reden voor het bestuur om het imago te enten op wat ons bindt: de nieuwbouwwoningmarkt. Want samen zijn de leden van WoningBouwersNL betrokken bij maar liefst 80% van de gerealiseerde nieuwbouwwoningen. WoningBouwersNL is daarmee dé woningbouwclub van Nederland, waar stakeholders niet omheen kunnen”.

 

Coen van Rooyen, algemeen directeur WoningBouwersNL: “Al sinds 1932 behartigen we de belangen van bouwondernemers in Nederland. Wie in die begintijd risicodragend woningen ontwikkelde en deze ook zelf bouwde, noemde zich toen een bouwondernemer”. Maar de afgelopen decennia versplinterde dit vakgebied: gebiedsontwikkelaars, conceptontwikkelaars, projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, bouwende architecten, steeds vaker werken partijen in een keten samen aan het eindproduct. Adema: “Veel partijen voelen zich juist tot onze vereniging aangetrokken, om het sterke netwerk en de uitvoerige en accurate kennis die onze leden van de nieuwbouwwoningmarkt hebben”.

 

Omdat ook de rol in het politieke krachtenveld toenam, ontstond er de nodige verwarring met andere organisaties die de naam NVB dragen. Van Rooyen: “Er zijn circa 50 Nederlandse verenigingen die een beroepsgroep vertegenwoordigen met een letter B, variërend van ‘beroepsduikers’ tot ‘belastingbetalers’. Met name met de Nederlandse Vereniging van Banken trad vaak verwarring op.”

 

Adema benadrukt dat WoningBouwersNL een vereniging van woningbouwspecialisten is. “Onze leden hebben de expertise, het inzicht en het innovatieve vermogen om met oplossingen te komen. Niet alleen voor het woningtekort, maar ook voor alle vraagstukken daaromheen. Van het energievraagstuk tot klimaatadaptatie: wij maken ons sterk voor een gevarieerd aanbod aan nieuwbouwwoningen. Door krachten te bundelen en kennis te delen, zorgen we dat iedere woningzoekende – jong of oud, alleenstaand of samenwonend, student of senior, gezin of woongroep – een fijne, betaalbare plek kan vinden. Nu en in de toekomst.”

 

Met een nieuwe naam en een nieuwe website (https://woningbouwersnl.nl) krijgt de vereniging een modern, nieuw jasje. Aan de binnenkant blijft de vereniging echter trouw aan zijn missie: een vereniging van woningbouwers, die gezamenlijk alles op alles zetten voor een evenwichtige woningmarkt.