Hamplaats ten Boer

Aardbevingsbestendig wonen

Een uniek project binnen de Batch 1588

Het project de Hamplaats is een uniek project binnen de Batch 1588. De woningen in dit project zijn namelijk ooit aangewezen voor versteviging, zonder dat er aandacht is geschonken aan het toevoegen van toekomstwaarde. 24 eigenaren hebben het heft in eigen handen genomen en dit project omgezet naar een project met een nieuw doel: een plan voor de realisatie van 24 nieuwe woningen. En dat niet alleen. In dit proces is ook de herinrichting van het openbare gebied integraal meegenomen in de planvorming. Om dit tot een succes te brengen hebben ze collectief samengewerkt en het gezamenlijk belang in het oog gehouden. Daarnaast hebben ze integraal alle mogelijke financiële middelen aangewend. Denk hierbij aan subsidiëring en begrote posten binnen de gemeente. Hierin verdienen met name de eigenaren, maar ook de gemeente Groningen grote complimenten voor hun inzet en bereidheid andere wegen te bewandelen dan de reeds aanwezige paden. Door deze volhardende inzet en bereidheid door verschillende partijen zijn wij als Duurzaamwonen.nl extra trots dat we in dit project de olie waren die dit project draaiende kreeg.

Hamplaats ten Boer
Hamplaats ten Boer

Vanuit een collectief opdrachtgeverschap de realisatie van de woningen efficiënt maken

Duurzaamwonen.nl heeft het initiatief genomen om een planvoorstel voor alle 24 eigenaren te maken. Door de bewoners mee te nemen in de ontwerpfase, van het schetsontwerp tot definitief ontwerp zijn wij in staat geweest om tot een snelle planvorming te komen. Om vervolgens tot een snelle realisatie te komen hebben wij gebruik gemaakt van een stappenplan waarbij van grof naar fijn gewerkt wordt. Door op die manier samen te werken met de eigenaren is de mogelijkheid ontstaan vanuit een collectief opdrachtgeverschap de realisatie van de woningen efficiënt waar te maken. Tussentijds zijn onze ontwerpen afgestemd met de stadbouwmeester, vergunningverlener en welstand. Ook hebben we op voorhand helderheid gegeven waarover wel en niet meegedacht kon worden. Op de achtergrond is samen met de constructeur gekozen voor een licht bouwsysteem, waarbij ook de aardbevingsbestendigheid in de toekomst wordt geborgd. Daarnaast is met de leveranciers en aannemers van ons samenwerkingsverband gewerkt aan de financiële en technische uitwerking van het plan. Om de snelheid erin te houden hebben we tevens de benodigde productieruimte op voorhand geclaimd bij de leveranciers. Met name heldere communicatie tijdens de klantgesprekken, waarbij wij aan tafel antwoord kunnen geven op wat wel en niet mogelijk is, heeft geleid tot duidelijkheid bij de eigenaren. Hiermee hebben wij de bewoners snel inzicht kunnen geven. Dit heeft bij de bewoners geleid tot een situatie waarin zij goed wisten waar zij aan toe waren en op basis daarvan ook snel beslissingen konden nemen.

Het plan

In het uiteindelijke plan zijn 24 woningen gerealiseerd met een houtskelet casco. Deze is geplaatst op een nieuwe vloer van beton die de bestaande fundering omkapseld. Deze plaat is volledig geïsoleerd, ondervuld en daar waar nodig verstevigd met heipalen. Met gebruik van steenstrips is er voldaan aan de wens van de bewoners voor een steenachtige uitstraling.

Dit ontwerp is gebaseerd op bestaande gemeentelijke monumenten, maar op basis van plattegronden die zoveel mogelijk een vertaling naar vandaag de dag maken. De opties zijn gebaseerd op de klantwensen, maar ook beperkt gehouden om een snelle doorlooptijd te realiseren in uitvoering. Tot slot zijn de woningen voorzien van onderhoudsarme kunststof kozijnen met een hoge isolatiewaarde. De vernieuwbouw woningen  worden uitgevoerd met nieuwbouw isolatiewaarden en zijn volledig gasloos, waarbij de buitenunit integraal in het ontwerp is weggewerkt.

 

De eigenaren krijgen op basis van normaal gebruik aanzienlijk lagere energielasten. De gekozen bouwmethodiek levert ook een bijdrage aan de CO2-reductie.

 

Zo realiseren we met dit plan toekomstbestendige woningen en zullen de huizen met hun eigenaren een zonnige toekomst tegemoet gaan.

Hamplaats ten boer