CBS De Regenboog gegund aan Duurzaamwonen

CBS De Regenboog gegund aan Duurzaamwonen

De gemeente Noordenveld heeft samen met Vereniging Plaatselijk Belang een verkoopprocedure doorlopen om een nieuwe invulling te vinden voor het voormalige schoolgebouw van CBS De Regenboog. Op basis van kwaliteit en prijs heeft Duurzaamwonen de gunning gekregen om een nieuwe invulling aan de locatie te geven.

 

Plan van Aanpak Duurzaamwonen voor CBS De Regenboog (*)

 

Het plan van aanpak beperkt zich niet uitsluitend tot de stenen, maar is een visie op het wonen, leven en verbinden op de locatie van de Regenboogschool. Het plan geeft invulling aan een mix van wonen voor senioren, met faciliteiten voor jonge dorpsbewoners. Hierdoor ontstaat een mooie mix van jong en oud, dorpsbewoners en bezoekers. Gericht op ontmoeten, verbinden, saamhorigheid en verbinding; passend bij het karakter van het mooie dorp Een.

 

(*) Onder voorbehoud wijziging bestemmingsplan

Woonprogramma

Specifiek voor de oudere doelgroep is een woonprogramma  ontwikkeld. In het oude schoolgebouw komen 3 gelijkvloerse woningen. Dit is uitermate geschikt voor een levensloopbestendig woonprogramma. Hierbij is alle ruimte om zorg aan huis te kunnen verlenen en te waarborgen. Ook wordt rekening gehouden met duurzame aspecten zowel in bouw als in faciliteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een elektrisch oplaadpunt voor scootmobiel en elektrische fietsen.

Architectuur

De bestaande architectuur wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. De aanbouw aan de achterzijde wordt vervangen door een glazen serre. De school blijft staan, hierdoor blijft het dorpse/schoolse beeld gehandhaafd.

Het nieuwe gebouw bestaat uit 2 eengezinswoningen en 4 woningen voor starters.

Ontmoeten en verbinden

Binnen het hoofdgebouw komt er een ruimte voor jong en oud, voor algemene nut en voorzieningen. Hier kan men elkaar ontmoeten, koffie en een praatje doen en een maaltijd samen bereiden. De koffiekamer en pantry met sanitair is toegankelijk voor bewoners, maar ook voor dorpsbewoners.

Wanneer er familie, kinderen en kleinkinderen op bezoek komen kan men gebruik maken van de ‘slaapzolder’. Wanneer de studio niet benut wordt door bewoners is er de optie deze in te vullen met een Bed & Breakfast. Hierdoor ontstaat levendigheid in het project en zullen nieuwe bezoekers het dorp en haar inwoners leren kennen.

Tuin

Aan de achterzijde van het oude schoolgebouw komt een gemeenschappelijke tuin voor bewoners. Deze tuin staat ook open voor het gehele dorp en haar inwoners. De tuin biedt ruimte aan recreatie en lichaamsbeweging. Daarnaast heeft het bijkomende voordelen zoals het verbeteren van de voedselzekerheid in de buurt, is het financieel aantrekkelijk en zorgt het voor meer sociale contacten en activiteiten in de buurt. De tuin kan toegang bieden tot traditionele en regionale producten en gezond eten dat anders onbereikbaar zou blijven voor families en personen met een laag inkomen.

Als aanvulling op de woonkamer komt bij de oude school op het kleine terrasje in de tuin een leugenbankje. Dat een rustpunt voor fietsers zal zijn. Passanten krijgen hier tevens gelegenheid hun elektrische fiets op te laden.

Energie

Alle woningen in het project worden geheel gasloos en all-electric gerealiseerd. Er is veel aandacht voor de eigen opwekking van energie. Hiervoor zullen op het achterliggende terrein zonnecarports gecombineerd met bergingen worden gerealiseerd. Opgewekte energie gaat naar de omwonenden in het project. Overige inwoners van Een krijgen ook de gelegenheid een 100% zonnestroom contract af te sluiten. Deze stroom wordt opgewekt vanuit stroom van zonnepanelen op Nederlandse daken, inclusief die van de Regenboog locatie.

Over Duurzaamwonen.nl

Duurzaam bouwen waardoor toekomstbestendige woningen te realiseren én betaalbaar zijn. Dat vinden we bij Duurzaamwonen belangrijk. We bouwen op integrale wijze aan duurzame woningen met een gedreven team bestaande uit eigen engineers, tekenaars en een architect. Samen moeten we innoveren om de groeiende vraag naar grondstoffen in balans te brengen met wat de planeet te bieden heeft. Daarom vinden wij circulariteit, innoverend ontwikkelen en realiseren van woonomgevingen belangrijk. Het geven van meerwaarde op de lange termijn. Met al onze samenwerkende partners realiseren we duurzame nieuwbouwprojecten en verduurzamen bestaande bouw.

De ambitie van Duurzaamwonen is om samen met onze partners 100% circulair te bouwen in 2040. In onze werkzaamheden:

  • Kijken we verder dan alleen materialen;
  • Werken we hierin samen met onze partners;
  • Zodat we alle schakels activeren om circulair te werken;
  • En werken toe naar betaalbare, herhaalbare en opschaalbare oplossingen;
  • Zo leren we om samen circulair te bouwen en leven;
  • Zodat we de wereld in goede staat achterlaten voor de komende generaties.