De Hamplaats Ten Boer

Vernieuwbouw van huizen in het aardbevingsgebied - Batch 1588

Contact met Duurzaamwonen

De bouw van de Hamplaats in Ten Boer is in volle gang (zomer 2020). We zijn er trots op dat dit het eerste project is dat wordt gerealiseerd binnen de Batch 1588.

In het hele aardbevingsgebied worden gebouwen versterkt, zodat de mensen er veilig kunnen wonen.  De gebouwen die voor versterking in aanmerking komen zijn opgedeeld in verschillende groepen, zogenaamde batches. Een van deze groepen is batch 1588, met daarin 1500 woningen.

Woont u ook in het aardbevingsgebied en wilt u zelf uw nieuwe woning of project realiseren? Wij staan u graag bij.

 

In de ochtend van 11 september 2019 is door Roeland van der Schaaf (Wethouder Groningen) de officiële aftrap gegeven voor de start van de sloop en nieuwbouw van 24 woningen aan de Hamplaats in Ten Boer. De woningen moeten worden gesloopt, gezien de ernstige schade die is ontstaan als gevolg van de aardbevingen. Bij een aantal van deze woningen was er zelfs sprake van een acuut onveilige situatie.

 

Initiatief

Duurzaamwonen.nl heeft het initiatief genomen een planvoorstel te doen voor alle bewoners. Ze zijn unaniem in het planvoorstel meegegaan en hebben ons de opdracht gegeven om samen het plan verder uit te werken. Door integrale kennis van de bouw hebben wij met onze eigen architect en specialisten het plan in korte tijd kunnen uitwerken. Wij houden ons nu onder andere bezig met de ontwikkeling, realisatie, financiering, klant begeleiding en oplevering. Ook spelen wij een rol in de coördinatie van randzaken als infrastructuur, riolering en nutsvoorzieningen.

 

Batch 1588

Woningeigenaren die onder de zogeheten ‘Batch 1588 versterkingsopgave Groningen‘ vallen, kunnen subsidie krijgen voor de versterking van hun woning of in geval van zeer ernstige schade een vergoeding voor de sloop en nieuwbouw. Dit laatste is nu aan de Hamplaats het geval. Deze woningen zijn overigens de eerste die nu onder batch 1588 worden behandeld. 

 

Hamplaats