2/1 kapwoningen It Grien

Gratis brochure aanvragen?

Brochure aanvragen

2/1 kapwoning It Grien

Ten zuiden van Goutum, aan de Wergeasterdyk, ligt een verscholen perceeltje weiland. Hier realiseert projectbureau De Zuidlanden een bijzonder project: It Grien.

It Grien kan niet worden aangemerkt als een buurtschap. Dit kleinschalige project bestaat uit slechts tien kavels die worden gescheiden door boomsingels. Op de kavels mocht gebouwd worden zonder welstandseisen. De enige voorwaarde was dat de woningen energieneutraal moesten zijn. Dit betekende dat de woningen evenveel energie moeten opwekken als dat ze nodig hebben.

Voor een voorspoedig en vlekkeloos project is daarom DuurzaamWonen.nl ingeschakeld. Twee gezinnen hebben gekozen voor een 2/1 kapwoning. De architect die het beste aansloot op de twee gezinnen was Piet Gorter. Samen met hen hebben zij hun wensen en dromen op papier gezet. Vervolgens zijn DuurzaamWonen.nl en Bouwermij Hendriks aan de slag gegaan met het uitvoeren van het project.

Het project is erg voorspoedig verlopen. Aan het einde van het traject heeft DuurzaamWonen.nl nog de nodige duurzaamheidschecks uitgevoerd en hebben de bewoners hun duurzaamheidscertificaat mogen ontvangen. Eind 2017 zijn de bewoners in hun droomwoning getrokken.

16 zonnepanelen
Energieneutraal
Veel daglicht