Nieuwbouw woning Aldeboarn

Vorige week is met het heien van de betonpalen de bouw gestart van een vrijstaande nieuwbouw woning in Aldeboarn. DuurzaamWonen.nl heeft de klant begeleidt tijdens het traject van ontwerp tot en met start uitvoering. Daar stopt het echter niet, ook tijdens de uitvoering wordt de klant door ons ondersteund. Wij treden dan op als bouwcoördinator en zullen namens hem zorgen dat de vooraf bepaalde kwaliteitseisen worden behaald. Om dit te realiseren vinden een aantal controles op cruciale momenten plaats. Met Bouwbedrijf Talsma zijn er al twee controle momenten geweest. Gedurende de gehele bouw, zullen er in totaal acht controle momenten plaatsvinden.

 

Zoekt u ook een persoonlijke bouwcoördinator die:

-u begeleidt vanaf het eerste contactmoment;

-een transparante werkwijze heeft;

-u ondersteunt bij het maken van keuzes;

-u adviseert over de duurzaamheid?

Kijk dan eens op www.DuurzaamWonen.nl of kom langs op ons kantoor te Drachten.