Ivar Aldus

Technisch medewerker

We leerden Ivar kennen tijdens zijn stage. Omdat we zo positief over hem waren, konden we hem onmogelijk laten gaan. Hij tekent en berekent, maar is ook veel op de bouwlocaties te vinden om te controleren op eventuele afwijkingen tussen de tekeningen en berekeningen en de uitgevoerde bouw.